EST ENG RUS
 
OÜ Roseni Majad

Kontakt

PARKIMINE

Maja taga, Roseni tänaval:
Europark parkla alal tsoonis EP 5 (Roseni Majad äärne ala Scotland Yardist kuni restoranini Kaks Kokka, mitte parkida Hotell Metropol äärde). 
Parklasse pääseb Ahtri tänavalt Metropoli hotelli juurest või Mere pst-lt läbi kangialuse Liviko poe kõrvalt.
E-P 24h tasuline.
Kuulsaali baariteenindajale teavitatud autonumbriga parkimine kliendile 2 tundi tasuta. 

Parkimisjuhis:
1) veendu, et pargid õiges EP5 tsoonis;
2) aseta auto armatuurile parkimiskell
3) mine Kuulsaali baariteenindaja juurde ja registreeri auto number

Parkida saab korraga 2 tundi 24 tunni jooksul, kui registreerite autonumbri baariteenindaja juures.
Maja ees, Mere pst-l:
E-P tasuline terve päev (tsoon südalinn)
 

REKVISIIDID

Ärinimi: OÜ Roseni Majad
Bowlingu-ja piljardiklubi Kuulsaal
Mere pst 6, Tallinn 
Äriregsitri kood  10618250
KMNR nr EE100583964
Telefon 661 6682
E-post mere@kuulsaal.ee
EE492200221060631735 Swedbank 
Kui soovite tulla bowlingut või piljardit mängima 24 tunni jooksul siis palume teil helistada telefonile 6616682.

TAGASISIDE

 
 
MEIST HINNAD PEOPAKETID GALERII KONTAKT BRONEERIMINE E-POOD TELLI KAASA
0: set names 'utf8' time:0.00053501129150391
1: select 1 from log_main where sess_id='p6d83287eab6505b4a8379db6647a921' time:0.00035715103149414
2: SELECT * from login WHERE sess_id='p6d83287eab6505b4a8379db6647a921' time:0.00030708312988281
3: SELECT * FROM seaded time:0.00027608871459961
4: SELECT * FROM dokument WHERE (alias in ('kontakt')) time:0.00051307678222656
5: SELECT tolge, indeks, lang, module_nr FROM tran WHERE lang='ee' AND module_nr IN ('stdClass','Exception','ErrorException','Closure','DateTime','DateTimeZone','DateInterval','DatePeriod','LibXMLError','SQLite3','SQLite3Stmt','SQLite3Result','DOMException','DOMStringList','DOMNameList','DOMImplementationList','DOMImplementationSource','DOMImplementation','DOMNode','DOMNameSpaceNode','DOMDocumentFragment','DOMDocument','DOMNodeList','DOMNamedNodeMap','DOMCharacterData','DOMAttr','DOMElement','DOMText','DOMComment','DOMTypeinfo','DOMUserDataHandler','DOMDomError','DOMErrorHandler','DOMLocator','DOMConfiguration','DOMCdataSection','DOMDocumentType','DOMNotation','DOMEntity','DOMEntityReference','DOMProcessingInstruction','DOMStringExtend','DOMXPath','finfo','LogicException','BadFunctionCallException','BadMethodCallException','DomainException','InvalidArgumentException','LengthException','OutOfRangeException','RuntimeException','OutOfBoundsException','OverflowException','RangeException','UnderflowException','UnexpectedValueException','RecursiveIteratorIterator','IteratorIterator','FilterIterator','RecursiveFilterIterator','ParentIterator','LimitIterator','CachingIterator','RecursiveCachingIterator','NoRewindIterator','AppendIterator','InfiniteIterator','RegexIterator','RecursiveRegexIterator','EmptyIterator','RecursiveTreeIterator','ArrayObject','ArrayIterator','RecursiveArrayIterator','SplFileInfo','DirectoryIterator','FilesystemIterator','RecursiveDirectoryIterator','GlobIterator','SplFileObject','SplTempFileObject','SplDoublyLinkedList','SplQueue','SplStack','SplHeap','SplMinHeap','SplMaxHeap','SplPriorityQueue','SplFixedArray','SplObjectStorage','MultipleIterator','PDOException','PDO','PDOStatement','PDORow','__PHP_Incomplete_Class','php_user_filter','Directory','ReflectionException','Reflection','ReflectionFunctionAbstract','ReflectionFunction','ReflectionParameter','ReflectionMethod','ReflectionClass','ReflectionObject','ReflectionProperty','ReflectionExtension','PharException','Phar','PharData','PharFileInfo','SimpleXMLElement','SimpleXMLIterator','SoapClient','SoapVar','SoapServer','SoapFault','SoapParam','SoapHeader','SQLiteDatabase','SQLiteResult','SQLiteUnbuffered','SQLiteException','tidy','tidyNode','XMLReader','XMLWriter','XSLTProcessor','ZipArchive','ImagickException','ImagickDrawException','ImagickPixelIteratorException','ImagickPixelException','Imagick','ImagickDraw','ImagickPixelIterator','ImagickPixel','mysqli_sql_exception','mysqli_driver','mysqli','mysqli_warning','mysqli_result','mysqli_stmt','Core_Main','Core_ClassAPI','Core_ModConfig','Core_Vars','SmartyException','SmartyCompilerException','Smarty_Internal_Data','Smarty_Data','Smarty_Variable','Undefined_Smarty_Variable','Smarty','Smarty_Internal_Filter','Smarty_Internal_Register','Core_Smarty','Core_Session','Core_DB','Core_DB_MySQL','Core_Util','Core_User','User','Core_Right','Right','Core_Settings','Core_Document','Core_InitStr','Core_Link','Core_Page','Core_Controller','Controller','Core_DocumentController','DocumentController','Core_Lang','DocumentController') time:0.00030612945556641
6: SELECT tolge, indeks, lang, module_nr FROM tran WHERE lang='ee' AND module_nr IN ('0','Exception','ErrorException','Closure','DateTime','DateTimeZone','DateInterval','DatePeriod','LibXMLError','SQLite3','SQLite3Stmt','SQLite3Result','DOMException','DOMStringList','DOMNameList','DOMImplementationList','DOMImplementationSource','DOMImplementation','DOMNode','DOMNameSpaceNode','DOMDocumentFragment','DOMDocument','DOMNodeList','DOMNamedNodeMap','DOMCharacterData','DOMAttr','DOMElement','DOMText','DOMComment','DOMTypeinfo','DOMUserDataHandler','DOMDomError','DOMErrorHandler','DOMLocator','DOMConfiguration','DOMCdataSection','DOMDocumentType','DOMNotation','DOMEntity','DOMEntityReference','DOMProcessingInstruction','DOMStringExtend','DOMXPath','finfo','LogicException','BadFunctionCallException','BadMethodCallException','DomainException','InvalidArgumentException','LengthException','OutOfRangeException','RuntimeException','OutOfBoundsException','OverflowException','RangeException','UnderflowException','UnexpectedValueException','RecursiveIteratorIterator','IteratorIterator','FilterIterator','RecursiveFilterIterator','ParentIterator','LimitIterator','CachingIterator','RecursiveCachingIterator','NoRewindIterator','AppendIterator','InfiniteIterator','RegexIterator','RecursiveRegexIterator','EmptyIterator','RecursiveTreeIterator','ArrayObject','ArrayIterator','RecursiveArrayIterator','SplFileInfo','DirectoryIterator','FilesystemIterator','RecursiveDirectoryIterator','GlobIterator','SplFileObject','SplTempFileObject','SplDoublyLinkedList','SplQueue','SplStack','SplHeap','SplMinHeap','SplMaxHeap','SplPriorityQueue','SplFixedArray','SplObjectStorage','MultipleIterator','PDOException','PDO','PDOStatement','PDORow','__PHP_Incomplete_Class','php_user_filter','Directory','ReflectionException','Reflection','ReflectionFunctionAbstract','ReflectionFunction','ReflectionParameter','ReflectionMethod','ReflectionClass','ReflectionObject','ReflectionProperty','ReflectionExtension','PharException','Phar','PharData','PharFileInfo','SimpleXMLElement','SimpleXMLIterator','SoapClient','SoapVar','SoapServer','SoapFault','SoapParam','SoapHeader','SQLiteDatabase','SQLiteResult','SQLiteUnbuffered','SQLiteException','tidy','tidyNode','XMLReader','XMLWriter','XSLTProcessor','ZipArchive','ImagickException','ImagickDrawException','ImagickPixelIteratorException','ImagickPixelException','Imagick','ImagickDraw','ImagickPixelIterator','ImagickPixel','mysqli_sql_exception','mysqli_driver','mysqli','mysqli_warning','mysqli_result','mysqli_stmt','Core_Main','Core_ClassAPI','Core_ModConfig','Core_Vars','SmartyException','SmartyCompilerException','Smarty_Internal_Data','Smarty_Data','Smarty_Variable','Undefined_Smarty_Variable','Smarty','Smarty_Internal_Filter','Smarty_Internal_Register','Core_Smarty','Core_Session','Core_DB','Core_DB_MySQL','Core_Util','Core_User','User','Core_Right','Right','Core_Settings','Core_Document','Core_InitStr','Core_Link','Core_Page','Core_Controller','Controller','Core_DocumentController','DocumentController','Core_Lang') time:0.00045895576477051
7: SELECT d.dok_id FROM dokument as d WHERE d.alias = 'kontakt' time:0.00026416778564453
8: SELECT tolge, indeks, lang, module_nr FROM tran WHERE lang='ee' AND module_nr IN ('0','Exception','ErrorException','Closure','DateTime','DateTimeZone','DateInterval','DatePeriod','LibXMLError','SQLite3','SQLite3Stmt','SQLite3Result','DOMException','DOMStringList','DOMNameList','DOMImplementationList','DOMImplementationSource','DOMImplementation','DOMNode','DOMNameSpaceNode','DOMDocumentFragment','DOMDocument','DOMNodeList','DOMNamedNodeMap','DOMCharacterData','DOMAttr','DOMElement','DOMText','DOMComment','DOMTypeinfo','DOMUserDataHandler','DOMDomError','DOMErrorHandler','DOMLocator','DOMConfiguration','DOMCdataSection','DOMDocumentType','DOMNotation','DOMEntity','DOMEntityReference','DOMProcessingInstruction','DOMStringExtend','DOMXPath','finfo','LogicException','BadFunctionCallException','BadMethodCallException','DomainException','InvalidArgumentException','LengthException','OutOfRangeException','RuntimeException','OutOfBoundsException','OverflowException','RangeException','UnderflowException','UnexpectedValueException','RecursiveIteratorIterator','IteratorIterator','FilterIterator','RecursiveFilterIterator','ParentIterator','LimitIterator','CachingIterator','RecursiveCachingIterator','NoRewindIterator','AppendIterator','InfiniteIterator','RegexIterator','RecursiveRegexIterator','EmptyIterator','RecursiveTreeIterator','ArrayObject','ArrayIterator','RecursiveArrayIterator','SplFileInfo','DirectoryIterator','FilesystemIterator','RecursiveDirectoryIterator','GlobIterator','SplFileObject','SplTempFileObject','SplDoublyLinkedList','SplQueue','SplStack','SplHeap','SplMinHeap','SplMaxHeap','SplPriorityQueue','SplFixedArray','SplObjectStorage','MultipleIterator','PDOException','PDO','PDOStatement','PDORow','__PHP_Incomplete_Class','php_user_filter','Directory','ReflectionException','Reflection','ReflectionFunctionAbstract','ReflectionFunction','ReflectionParameter','ReflectionMethod','ReflectionClass','ReflectionObject','ReflectionProperty','ReflectionExtension','PharException','Phar','PharData','PharFileInfo','SimpleXMLElement','SimpleXMLIterator','SoapClient','SoapVar','SoapServer','SoapFault','SoapParam','SoapHeader','SQLiteDatabase','SQLiteResult','SQLiteUnbuffered','SQLiteException','tidy','tidyNode','XMLReader','XMLWriter','XSLTProcessor','ZipArchive','ImagickException','ImagickDrawException','ImagickPixelIteratorException','ImagickPixelException','Imagick','ImagickDraw','ImagickPixelIterator','ImagickPixel','mysqli_sql_exception','mysqli_driver','mysqli','mysqli_warning','mysqli_result','mysqli_stmt','Core_Main','Core_ClassAPI','Core_ModConfig','Core_Vars','SmartyException','SmartyCompilerException','Smarty_Internal_Data','Smarty_Data','Smarty_Variable','Undefined_Smarty_Variable','Smarty','Smarty_Internal_Filter','Smarty_Internal_Register','Core_Smarty','Core_Session','Core_DB','Core_DB_MySQL','Core_Util','Core_User','User','Core_Right','Right','Core_Settings','Core_Document','Core_InitStr','Core_Link','Core_Page','Core_Controller','Controller','Core_DocumentController','DocumentController','Core_Lang','Smarty_Internal_Template','Smarty_Internal_Resource_File','Core_GoogleAnalyticsController') time:0.00030708312988281
9: select alias, lang, ylem_id, nimetus, dok_id, menyy_id, menyy_nimetus, menyy_pic, menyy_pic_active, menyy_pic_hover, moodul, meetod, menyy_oigused, alias, lisavaartus, ceil(length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where concat_ws('',asukoht, '|',null) like '%top|%' and flags = 0 order by menyy_id,asukoht_jrk time:0.00045299530029297
10: select lang, asukoht, dok_id, alias,nimetus, lang, menyy_id, (length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where flags=0 order by menyy_id time:0.0012140274047852
11: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/meist' time:0.00029206275939941
12: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/hinnad' time:0.00029802322387695
13: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/peopaketid' time:0.00029516220092773
14: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/galerii' time:0.0002739429473877
15: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/kontakt' time:0.0002748966217041
16: select alias, lang, ylem_id, nimetus, dok_id, menyy_id, menyy_nimetus, menyy_pic, menyy_pic_active, menyy_pic_hover, moodul, meetod, menyy_oigused, alias, lisavaartus, ceil(length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where concat_ws('',asukoht, '|',null) like '%epood|%' and flags = 0 order by menyy_id,asukoht_jrk time:0.00030088424682617
17: select lang, asukoht, dok_id, alias,nimetus, lang, menyy_id, (length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where flags=0 order by menyy_id time:0.0012829303741455
18: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/bronn' time:0.00026607513427734
19: select alias, lang, ylem_id, nimetus, dok_id, menyy_id, menyy_nimetus, menyy_pic, menyy_pic_active, menyy_pic_hover, moodul, meetod, menyy_oigused, alias, lisavaartus, ceil(length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where concat_ws('',asukoht, '|',null) like '%lang|%' and flags = 0 order by menyy_id,asukoht_jrk time:0.00030088424682617
20: select lang, asukoht, dok_id, alias,nimetus, lang, menyy_id, (length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where flags=0 order by menyy_id time:0.0011799335479736
21: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est' time:0.00027799606323242
22: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'eng' time:0.00026798248291016
23: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'rus' time:0.00027799606323242
24: SELECT * FROM dokument WHERE (alias in ('kontakt_galerii')) time:0.00046110153198242
25: SELECT d.dok_id FROM dokument as d WHERE d.alias = 'kontakt_galerii' time:0.00027298927307129
26: SELECT * FROM dokument WHERE (dok_id in (6)) time:0.00038504600524902
27: SELECT * FROM dokument WHERE (dok_id in (454)) time:0.00072216987609863
28: SELECT * FROM dokument WHERE (alias in ('alammenyy_galerii')) time:0.00047397613525391
29: select alias, lang, ylem_id, nimetus, dok_id, menyy_id, menyy_nimetus, menyy_pic, menyy_pic_active, menyy_pic_hover, moodul, meetod, menyy_oigused, alias, lisavaartus, ceil(length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where concat_ws('',asukoht, '|',null) like '%left|%' and flags = 0 order by menyy_id,asukoht_jrk time:0.00062799453735352
30: SELECT * FROM dokument WHERE (dok_id in (6)) time:0.0004570484161377
31: SELECT * FROM dokument WHERE (dok_id in (454)) time:0.0003662109375
32: SELECT * FROM dokument WHERE (alias in ('emots_galerii')) time:0.00039911270141602
33: SELECT * FROM dokument WHERE (dok_id in (6)) time:0.00040316581726074
34: SELECT * FROM dokument WHERE (dok_id in (454)) time:0.00036406517028809
35: SELECT * FROM dokument WHERE (alias in ('synni_banner')) time:0.00036811828613281
36: SELECT * FROM dokument WHERE (dok_id in (6)) time:0.00047206878662109
37: SELECT * FROM dokument WHERE (dok_id in (454)) time:0.00047087669372559
38: SELECT * FROM dokument WHERE (alias in ('info')) time:0.00038981437683105
39: SELECT d.dok_id FROM dokument as d WHERE d.alias = 'info' time:0.00029301643371582
40: select alias, lang, ylem_id, nimetus, dok_id, menyy_id, menyy_nimetus, menyy_pic, menyy_pic_active, menyy_pic_hover, moodul, meetod, menyy_oigused, alias, lisavaartus, ceil(length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where concat_ws('',asukoht, '|',null) like '%mobiil|%' and flags = 0 order by menyy_id,asukoht_jrk time:0.00065803527832031
41: select lang, asukoht, dok_id, alias,nimetus, lang, menyy_id, (length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where flags=0 order by menyy_id time:0.0018191337585449
42: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/meist' time:0.00031399726867676
43: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/meist/kuulsaalist' time:0.0002748966217041
44: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/meist/roseni' time:0.00027894973754883
45: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/meist/majareeglid' time:0.00029683113098145
46: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/meist/bowlingust' time:0.00056004524230957
47: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/meist/privaatsupoliitika' time:0.00030207633972168
48: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/hinnad' time:0.00031089782714844
49: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/hinnad/hinnadbowlingjapiljard' time:0.00029897689819336
50: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/hinnad/menuu' time:0.00028395652770996
51: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/hinnad/joogid' time:0.00027108192443848
52: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/hinnad/kinkekaardid' time:0.00029611587524414
53: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/peopaketid' time:0.00027298927307129
54: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/peopaketid/paketidlastele' time:0.0002739429473877
55: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/peopaketid/paketidtaiskasvanutele' time:0.00026702880859375
56: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/peopaketid/paketidpiljard' time:0.00027894973754883
57: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/peopaketid/joulupeod' time:0.00028491020202637
58: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/peopaketid/kutsed' time:0.00027298927307129
59: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/galerii' time:0.00027203559875488
60: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/kontakt' time:0.00027203559875488
61: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/bronn' time:0.00026798248291016
62: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/epood' time:0.00026893615722656
63: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/telli_kaasa' time:0.00026416778564453
array(1) { ["xid"]=> string(0) "" } string(4) "post" array(2) { ["q"]=> string(12) "est/kontakt/" ["xid"]=> string(0) "" } string(3) "get" array(1) { ["xid"]=> string(0) "" } string(5) "files"