EST ENG RUS
 
OÜ Roseni Majad

Kontakt

PARKIMINE

Maja taga, Roseni tänaval:
Europark parkla alal tsoonis EP 5 (Roseni Majad äärne ala Scotland Yardist kuni restoranini Kaks Kokka, mitte parkida Hotell Metropol äärde). 
Parklasse pääseb Ahtri tänavalt Metropoli hotelli juurest või Mere pst-lt läbi kangialuse Liviko poe kõrvalt.
E-P 24h tasuline.
Kuulsaali baariteenindajale teavitatud autonumbriga parkimine kliendile 2 tundi tasuta. 

Parkimisjuhis:
1) veendu, et pargid õiges EP5 tsoonis;
2) aseta auto armatuurile parkimiskell
3) mine Kuulsaali baariteenindaja juurde ja registreeri auto number

Parkida saab korraga 2 tundi 24 tunni jooksul, kui registreerite autonumbri baariteenindaja juures.
Maja ees, Mere pst-l:
E-P tasuline terve päev (tsoon südalinn)
 

REKVISIIDID

Ärinimi: OÜ Roseni Majad
Bowlingu-ja piljardiklubi Kuulsaal
Mere pst 6, Tallinn 
Äriregsitri kood  10618250
KMNR nr EE100583964
Telefon 661 6682
E-post mere@kuulsaal.ee
EE492200221060631735 Swedbank 
Kui soovite tulla bowlingut või piljardit mängima 24 tunni jooksul siis palume teil helistada telefonile 6616682.

TAGASISIDE

 
 
MEIST HINNAD PEOPAKETID GALERII KONTAKT BRONEERIMINE E-POOD TELLI KAASA
0: set names 'utf8' time:0.0005800724029541
1: select 1 from log_main where sess_id='r0c7c042e314462a55ccb1461d79a215' time:0.11592507362366
2: SELECT * from login WHERE sess_id='r0c7c042e314462a55ccb1461d79a215' time:0.017543792724609
3: SELECT * FROM seaded time:0.00029993057250977
4: SELECT * FROM dokument WHERE (alias in ('kontakt')) time:0.095278024673462
5: SELECT tolge, indeks, lang, module_nr FROM tran WHERE lang='ee' AND module_nr IN ('stdClass','Exception','ErrorException','Closure','DateTime','DateTimeZone','DateInterval','DatePeriod','LibXMLError','SQLite3','SQLite3Stmt','SQLite3Result','DOMException','DOMStringList','DOMNameList','DOMImplementationList','DOMImplementationSource','DOMImplementation','DOMNode','DOMNameSpaceNode','DOMDocumentFragment','DOMDocument','DOMNodeList','DOMNamedNodeMap','DOMCharacterData','DOMAttr','DOMElement','DOMText','DOMComment','DOMTypeinfo','DOMUserDataHandler','DOMDomError','DOMErrorHandler','DOMLocator','DOMConfiguration','DOMCdataSection','DOMDocumentType','DOMNotation','DOMEntity','DOMEntityReference','DOMProcessingInstruction','DOMStringExtend','DOMXPath','finfo','LogicException','BadFunctionCallException','BadMethodCallException','DomainException','InvalidArgumentException','LengthException','OutOfRangeException','RuntimeException','OutOfBoundsException','OverflowException','RangeException','UnderflowException','UnexpectedValueException','RecursiveIteratorIterator','IteratorIterator','FilterIterator','RecursiveFilterIterator','ParentIterator','LimitIterator','CachingIterator','RecursiveCachingIterator','NoRewindIterator','AppendIterator','InfiniteIterator','RegexIterator','RecursiveRegexIterator','EmptyIterator','RecursiveTreeIterator','ArrayObject','ArrayIterator','RecursiveArrayIterator','SplFileInfo','DirectoryIterator','FilesystemIterator','RecursiveDirectoryIterator','GlobIterator','SplFileObject','SplTempFileObject','SplDoublyLinkedList','SplQueue','SplStack','SplHeap','SplMinHeap','SplMaxHeap','SplPriorityQueue','SplFixedArray','SplObjectStorage','MultipleIterator','PDOException','PDO','PDOStatement','PDORow','__PHP_Incomplete_Class','php_user_filter','Directory','ReflectionException','Reflection','ReflectionFunctionAbstract','ReflectionFunction','ReflectionParameter','ReflectionMethod','ReflectionClass','ReflectionObject','ReflectionProperty','ReflectionExtension','PharException','Phar','PharData','PharFileInfo','SimpleXMLElement','SimpleXMLIterator','SoapClient','SoapVar','SoapServer','SoapFault','SoapParam','SoapHeader','SQLiteDatabase','SQLiteResult','SQLiteUnbuffered','SQLiteException','tidy','tidyNode','XMLReader','XMLWriter','XSLTProcessor','ZipArchive','ImagickException','ImagickDrawException','ImagickPixelIteratorException','ImagickPixelException','Imagick','ImagickDraw','ImagickPixelIterator','ImagickPixel','mysqli_sql_exception','mysqli_driver','mysqli','mysqli_warning','mysqli_result','mysqli_stmt','Core_Main','Core_ClassAPI','Core_ModConfig','Core_Vars','SmartyException','SmartyCompilerException','Smarty_Internal_Data','Smarty_Data','Smarty_Variable','Undefined_Smarty_Variable','Smarty','Smarty_Internal_Filter','Smarty_Internal_Register','Core_Smarty','Core_Session','Core_DB','Core_DB_MySQL','Core_Util','Core_User','User','Core_Right','Right','Core_Settings','Core_Document','Core_InitStr','Core_Link','Core_Page','Core_Controller','Controller','Core_DocumentController','DocumentController','Core_Lang','DocumentController') time:0.0004880428314209
6: SELECT tolge, indeks, lang, module_nr FROM tran WHERE lang='ee' AND module_nr IN ('0','Exception','ErrorException','Closure','DateTime','DateTimeZone','DateInterval','DatePeriod','LibXMLError','SQLite3','SQLite3Stmt','SQLite3Result','DOMException','DOMStringList','DOMNameList','DOMImplementationList','DOMImplementationSource','DOMImplementation','DOMNode','DOMNameSpaceNode','DOMDocumentFragment','DOMDocument','DOMNodeList','DOMNamedNodeMap','DOMCharacterData','DOMAttr','DOMElement','DOMText','DOMComment','DOMTypeinfo','DOMUserDataHandler','DOMDomError','DOMErrorHandler','DOMLocator','DOMConfiguration','DOMCdataSection','DOMDocumentType','DOMNotation','DOMEntity','DOMEntityReference','DOMProcessingInstruction','DOMStringExtend','DOMXPath','finfo','LogicException','BadFunctionCallException','BadMethodCallException','DomainException','InvalidArgumentException','LengthException','OutOfRangeException','RuntimeException','OutOfBoundsException','OverflowException','RangeException','UnderflowException','UnexpectedValueException','RecursiveIteratorIterator','IteratorIterator','FilterIterator','RecursiveFilterIterator','ParentIterator','LimitIterator','CachingIterator','RecursiveCachingIterator','NoRewindIterator','AppendIterator','InfiniteIterator','RegexIterator','RecursiveRegexIterator','EmptyIterator','RecursiveTreeIterator','ArrayObject','ArrayIterator','RecursiveArrayIterator','SplFileInfo','DirectoryIterator','FilesystemIterator','RecursiveDirectoryIterator','GlobIterator','SplFileObject','SplTempFileObject','SplDoublyLinkedList','SplQueue','SplStack','SplHeap','SplMinHeap','SplMaxHeap','SplPriorityQueue','SplFixedArray','SplObjectStorage','MultipleIterator','PDOException','PDO','PDOStatement','PDORow','__PHP_Incomplete_Class','php_user_filter','Directory','ReflectionException','Reflection','ReflectionFunctionAbstract','ReflectionFunction','ReflectionParameter','ReflectionMethod','ReflectionClass','ReflectionObject','ReflectionProperty','ReflectionExtension','PharException','Phar','PharData','PharFileInfo','SimpleXMLElement','SimpleXMLIterator','SoapClient','SoapVar','SoapServer','SoapFault','SoapParam','SoapHeader','SQLiteDatabase','SQLiteResult','SQLiteUnbuffered','SQLiteException','tidy','tidyNode','XMLReader','XMLWriter','XSLTProcessor','ZipArchive','ImagickException','ImagickDrawException','ImagickPixelIteratorException','ImagickPixelException','Imagick','ImagickDraw','ImagickPixelIterator','ImagickPixel','mysqli_sql_exception','mysqli_driver','mysqli','mysqli_warning','mysqli_result','mysqli_stmt','Core_Main','Core_ClassAPI','Core_ModConfig','Core_Vars','SmartyException','SmartyCompilerException','Smarty_Internal_Data','Smarty_Data','Smarty_Variable','Undefined_Smarty_Variable','Smarty','Smarty_Internal_Filter','Smarty_Internal_Register','Core_Smarty','Core_Session','Core_DB','Core_DB_MySQL','Core_Util','Core_User','User','Core_Right','Right','Core_Settings','Core_Document','Core_InitStr','Core_Link','Core_Page','Core_Controller','Controller','Core_DocumentController','DocumentController','Core_Lang') time:0.00037908554077148
7: SELECT d.dok_id FROM dokument as d WHERE d.alias = 'kontakt' time:0.00028491020202637
8: SELECT tolge, indeks, lang, module_nr FROM tran WHERE lang='ee' AND module_nr IN ('0','Exception','ErrorException','Closure','DateTime','DateTimeZone','DateInterval','DatePeriod','LibXMLError','SQLite3','SQLite3Stmt','SQLite3Result','DOMException','DOMStringList','DOMNameList','DOMImplementationList','DOMImplementationSource','DOMImplementation','DOMNode','DOMNameSpaceNode','DOMDocumentFragment','DOMDocument','DOMNodeList','DOMNamedNodeMap','DOMCharacterData','DOMAttr','DOMElement','DOMText','DOMComment','DOMTypeinfo','DOMUserDataHandler','DOMDomError','DOMErrorHandler','DOMLocator','DOMConfiguration','DOMCdataSection','DOMDocumentType','DOMNotation','DOMEntity','DOMEntityReference','DOMProcessingInstruction','DOMStringExtend','DOMXPath','finfo','LogicException','BadFunctionCallException','BadMethodCallException','DomainException','InvalidArgumentException','LengthException','OutOfRangeException','RuntimeException','OutOfBoundsException','OverflowException','RangeException','UnderflowException','UnexpectedValueException','RecursiveIteratorIterator','IteratorIterator','FilterIterator','RecursiveFilterIterator','ParentIterator','LimitIterator','CachingIterator','RecursiveCachingIterator','NoRewindIterator','AppendIterator','InfiniteIterator','RegexIterator','RecursiveRegexIterator','EmptyIterator','RecursiveTreeIterator','ArrayObject','ArrayIterator','RecursiveArrayIterator','SplFileInfo','DirectoryIterator','FilesystemIterator','RecursiveDirectoryIterator','GlobIterator','SplFileObject','SplTempFileObject','SplDoublyLinkedList','SplQueue','SplStack','SplHeap','SplMinHeap','SplMaxHeap','SplPriorityQueue','SplFixedArray','SplObjectStorage','MultipleIterator','PDOException','PDO','PDOStatement','PDORow','__PHP_Incomplete_Class','php_user_filter','Directory','ReflectionException','Reflection','ReflectionFunctionAbstract','ReflectionFunction','ReflectionParameter','ReflectionMethod','ReflectionClass','ReflectionObject','ReflectionProperty','ReflectionExtension','PharException','Phar','PharData','PharFileInfo','SimpleXMLElement','SimpleXMLIterator','SoapClient','SoapVar','SoapServer','SoapFault','SoapParam','SoapHeader','SQLiteDatabase','SQLiteResult','SQLiteUnbuffered','SQLiteException','tidy','tidyNode','XMLReader','XMLWriter','XSLTProcessor','ZipArchive','ImagickException','ImagickDrawException','ImagickPixelIteratorException','ImagickPixelException','Imagick','ImagickDraw','ImagickPixelIterator','ImagickPixel','mysqli_sql_exception','mysqli_driver','mysqli','mysqli_warning','mysqli_result','mysqli_stmt','Core_Main','Core_ClassAPI','Core_ModConfig','Core_Vars','SmartyException','SmartyCompilerException','Smarty_Internal_Data','Smarty_Data','Smarty_Variable','Undefined_Smarty_Variable','Smarty','Smarty_Internal_Filter','Smarty_Internal_Register','Core_Smarty','Core_Session','Core_DB','Core_DB_MySQL','Core_Util','Core_User','User','Core_Right','Right','Core_Settings','Core_Document','Core_InitStr','Core_Link','Core_Page','Core_Controller','Controller','Core_DocumentController','DocumentController','Core_Lang','Smarty_Internal_Template','Smarty_Internal_Resource_File','Core_GoogleAnalyticsController') time:0.00068402290344238
9: select alias, lang, ylem_id, nimetus, dok_id, menyy_id, menyy_nimetus, menyy_pic, menyy_pic_active, menyy_pic_hover, moodul, meetod, menyy_oigused, alias, lisavaartus, ceil(length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where concat_ws('',asukoht, '|',null) like '%top|%' and flags = 0 order by menyy_id,asukoht_jrk time:0.00049400329589844
10: select lang, asukoht, dok_id, alias,nimetus, lang, menyy_id, (length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where flags=0 order by menyy_id time:0.0016360282897949
11: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/meist' time:0.0003211498260498
12: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/hinnad' time:0.00037503242492676
13: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/peopaketid' time:0.00041389465332031
14: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/galerii' time:0.00038003921508789
15: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/kontakt' time:0.00041413307189941
16: select alias, lang, ylem_id, nimetus, dok_id, menyy_id, menyy_nimetus, menyy_pic, menyy_pic_active, menyy_pic_hover, moodul, meetod, menyy_oigused, alias, lisavaartus, ceil(length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where concat_ws('',asukoht, '|',null) like '%epood|%' and flags = 0 order by menyy_id,asukoht_jrk time:0.00041699409484863
17: select lang, asukoht, dok_id, alias,nimetus, lang, menyy_id, (length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where flags=0 order by menyy_id time:0.0025367736816406
18: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/bronn' time:0.00040292739868164
19: select alias, lang, ylem_id, nimetus, dok_id, menyy_id, menyy_nimetus, menyy_pic, menyy_pic_active, menyy_pic_hover, moodul, meetod, menyy_oigused, alias, lisavaartus, ceil(length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where concat_ws('',asukoht, '|',null) like '%lang|%' and flags = 0 order by menyy_id,asukoht_jrk time:0.00042319297790527
20: select lang, asukoht, dok_id, alias,nimetus, lang, menyy_id, (length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where flags=0 order by menyy_id time:0.0015289783477783
21: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est' time:0.00036287307739258
22: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'eng' time:0.0004119873046875
23: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'rus' time:0.00033712387084961
24: SELECT * FROM dokument WHERE (alias in ('kontakt_galerii')) time:0.015110015869141
25: SELECT d.dok_id FROM dokument as d WHERE d.alias = 'kontakt_galerii' time:0.00031709671020508
26: SELECT * FROM dokument WHERE (dok_id in (6)) time:0.00042200088500977
27: SELECT * FROM dokument WHERE (dok_id in (454)) time:0.00035500526428223
28: SELECT * FROM dokument WHERE (alias in ('alammenyy_galerii')) time:0.00035905838012695
29: select alias, lang, ylem_id, nimetus, dok_id, menyy_id, menyy_nimetus, menyy_pic, menyy_pic_active, menyy_pic_hover, moodul, meetod, menyy_oigused, alias, lisavaartus, ceil(length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where concat_ws('',asukoht, '|',null) like '%left|%' and flags = 0 order by menyy_id,asukoht_jrk time:0.00055408477783203
30: SELECT * FROM dokument WHERE (dok_id in (6)) time:0.00046896934509277
31: SELECT * FROM dokument WHERE (dok_id in (454)) time:0.0003809928894043
32: SELECT * FROM dokument WHERE (alias in ('emots_galerii')) time:0.0003821849822998
33: SELECT * FROM dokument WHERE (dok_id in (6)) time:0.00036406517028809
34: SELECT * FROM dokument WHERE (dok_id in (454)) time:0.00035905838012695
35: SELECT * FROM dokument WHERE (alias in ('synni_banner')) time:0.00036001205444336
36: SELECT * FROM dokument WHERE (dok_id in (6)) time:0.0003659725189209
37: SELECT * FROM dokument WHERE (dok_id in (454)) time:0.0003659725189209
38: SELECT * FROM dokument WHERE (alias in ('info')) time:0.00037097930908203
39: SELECT d.dok_id FROM dokument as d WHERE d.alias = 'info' time:0.00027680397033691
40: select alias, lang, ylem_id, nimetus, dok_id, menyy_id, menyy_nimetus, menyy_pic, menyy_pic_active, menyy_pic_hover, moodul, meetod, menyy_oigused, alias, lisavaartus, ceil(length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where concat_ws('',asukoht, '|',null) like '%mobiil|%' and flags = 0 order by menyy_id,asukoht_jrk time:0.00068187713623047
41: select lang, asukoht, dok_id, alias,nimetus, lang, menyy_id, (length(conv(menyy_id, 10, 2))/6) as tase from dokument where flags=0 order by menyy_id time:0.0012750625610352
42: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/meist' time:0.00028610229492188
43: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/meist/kuulsaalist' time:0.00027298927307129
44: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/meist/roseni' time:0.0002899169921875
45: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/meist/majareeglid' time:0.00029397010803223
46: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/meist/bowlingust' time:0.0002741813659668
47: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/meist/privaatsupoliitika' time:0.00031614303588867
48: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/hinnad' time:0.00030279159545898
49: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/hinnad/hinnadbowlingjapiljard' time:0.00027203559875488
50: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/hinnad/menuu' time:0.00028491020202637
51: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/hinnad/joogid' time:0.00026392936706543
52: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/hinnad/kinkekaardid' time:0.00028705596923828
53: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/peopaketid' time:0.00026702880859375
54: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/peopaketid/paketidlastele' time:0.00026798248291016
55: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/peopaketid/paketidtaiskasvanutele' time:0.00027298927307129
56: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/peopaketid/paketidpiljard' time:0.00029993057250977
57: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/peopaketid/joulupeod' time:0.00030994415283203
58: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/peopaketid/kutsed' time:0.00029301643371582
59: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/galerii' time:0.0002741813659668
60: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/kontakt' time:0.00029706954956055
61: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/bronn' time:0.00027203559875488
62: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/epood' time:0.00032401084899902
63: SELECT ylem_id, alias FROM dokument WHERE alias = 'est/telli_kaasa' time:0.00027704238891602
array(1) { ["xid"]=> string(0) "" } string(4) "post" array(2) { ["q"]=> string(7) "kontakt" ["xid"]=> string(0) "" } string(3) "get" array(1) { ["xid"]=> string(0) "" } string(5) "files"